Razpis: Zbiranje predlogov za priznanja, plakete in kipec štorklje Pomurske turistične zveze za leto 2022

Pomurska turistična zveza objavlja razpis za Podeljevanje priznanj, plaket in kipca štorklje na področju turizma v Pomurju za leto 2022. Rok za oddajo vlog je 10. november 2022. Vloge, ki jih bomo prejeli po tem datumu ne bodo upoštevane. Priznanja se bodo podelila na Srečanju turističnih delavcev Pomurja, katerega bomo izvedli v mesecu decembru. Na prireditvi bomo podelili tudi priznanja za leto 2022.

Kdo je najbolj zaznamoval vaše okolje na turističnem področju? Kdo se že vrsto let trudi pri razvoju turizma v vaši organizaciji, občini, nasploh v pomurski regiji? Katera organizacija je najbolj pripomogla k prepoznavnosti in turističnem razvoju vašega kraja? Kdo so tisti, ki si upajo, pristopajo k turizmu na inovativen način? Komu je mar za trajnostni in okolju prijazen razvoj turizma?

 

Društva, ki obeležujeta svojo obletnico v letu 2022 in ste člani Pomurske turistične zveze, imate na voljo obrazec za prejem priznanja tukaj: 

 Obrazec - Jubiljena priznanja društva

Obrazec - Prijava na razpis za zbiranje predlogov za priznanja, plakete in kipec štorklje ptz

Pravilnik o priznanjih ptz

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na 041 377 161 ali pišete na naslov info@pt-zveza.si.