Izbor novih organov Pomurske turistične zveze

Pomurska turistična zveza z dnem  4. 2. 2022 začne postopek izbora novih organov Pomurske turistične zveze in sicer predsednika Pomurske turistične zveze, 10 članov upravnega odbora, 3 člane nadzornega odbora in 3 člane disciplinskega razsodišča za mandatno obdobje 2022 – 2026. Predlagate lahko več kandidatov, ki se vam zdijo pomembni za nadaljnje soustvarjanje turističnega prostora v Pomurju. Prav tako lahko predlagate kandidate za vse organe. Le ti naj s svojim znanjem in ustvarjalnostjo pripomorejo k uspešnem delovanju PTZ. Člane PTZ  čaka odgovorna naloga, da izvolijo organe in predsednika PTZ, ki bodo tudi v prihodnje uspešno in odgovorno vodili Pomursko turistično zvezo.
 
Priloge:
-         Sklep o kadrovanju
-         Razpis za predsednika PTZ
-         Razpis za organe PTZ
-         Kandidacijski obrazec