OBIŠČEM, RAZIŠČEM IN ODKRIJEM GORIČKO - (ZA)ČUTIM GORIČKO

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije

 

 

PARTNERSTVO:
Pomurska turistična zveza - vodilni partner v operaciji
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan - partner v operaciji Sadjarstvo Ficko, Martin Ficko s.p. - partner v operaciji

 

OPIS OPERACIJE:
Z operacijo sodelovanja (ZA)Čutim Goričko smo
nadgradili turistično ponudbo in razvili nove turistične produkte, s katerimi smo povečali privlačnost regije in zagotovili, da se bodo obiskovalci radi vračali v naše kraje. Pomurska turistična zveza kot regijska turistična organizacija za območje Pomurja skrbi za povezovanje deležnikov, njihovo izobraževanje na področju turizma, promocijo Pomurja kot turistične destinacije in razvoj turizma. PTZ je s svojim znanjem s področja turizma in oblikovanja atraktivne turistične ponudbe v okviru operacije sodelovanja (ZA)Čutim Goričko organizirala izobraževalno-ozaveščevalne delavnice, ki so bile namenjene deležnikom na območju LAS Goričko, ki s svojo dejavnostjo delujejo na področju turizma, enogastronomije, kulture, ohranjanja tradicije (gostinci, hoteli, apartmaji, počitniške domačije, turistične kmetije...), rokodelstva, nevladnih organizacij, kmetijstva, socialnega podjetništva, prostovoljstva, ponudbe lokalnih izdelkov in pridelkov. Delavnice so hkrati bile namenjene povečanju prepoznavnosti Goričkega na turističnem zemljevidu Slovenije in promociji podeželskega turizma kot 5 - zvezdična doživetja. Lokalni deležniki bodo z novim znanjem lahko sledili in dosegali cilje slovenskega turizma, ter pozitivno prispevali k boljši prepoznavnosti območja LAS Goričko. Povezovanje deležnikov turizma in oblikovanje inovativne turistične ponudbe smo nadgradili z vzpostavitvijo spletnega Informacijsko-rezervacijskega sistema, ki bo služil kot orodje za lažje dostopanje do lokalnih turističnih produktov in za omogočanje enostavnega načina rezerviranja edinstvenih turističnih doživetij. Naš poglavitni cilj je promocija inovativnih turističnih doživetij, ki smo jih razvili v okviru inovativnega partnerstva. Partner RIS Dvorec Rakičan je z opremo poustvaril videz grajskih sob in s tem obiskovalcem ponuja avtentično izkušnjo, ki jih popelje v čas, ko so dvorec naseljevali člani plemiške družine Batthyány. Partner Sadjarstvo Ficko z degustacijsko opremo obiskovalcem ponuja avtentično izkušnjo, saj se lahko sami preizkusijo v izdelovanju eteričnih olj in kuhanju marmelade. Dodatno je pristna izkušnja podkrepljena s piknikom v sadovnjaku in čudovitim razgledom na Goričko pokrajino. Nove oz. posodobljene turistične produkte smo povezali s kočijo 21. stoletja, ki obiskovalce popelje do posameznih turističnih točk. Na podlagi tega smo razvili 5-zvezdične turistične produkte, ki so predstavljeni v sklopu Informacijsko-rezervacijskega sistema in so na razpolago zainteresiranim obiskovalcem.