Razpis: Zbiranje predlogov za priznanja, plakete in kipec štorklje Pomurske turistične zveze za leto 2023

Kdo je najbolj zaznamoval vaše okolje na turističnem področju? Kdo se že vrsto let trudi pri razvoju turizma v vaši organizaciji, občini, nasploh v pomurski regiji? Katera organizacija je najbolj pripomogla k prepoznavnosti in turističnem razvoju vašega kraja? Kdo so tisti, ki si upajo, pristopajo k turizmu na inovativen način? Komu je mar za trajnostni in okolju prijazen razvoj turizma?
 
Pomurska turistična zveza objavlja razpis za Podeljevanje priznanj, plaket in kipca štorklje na področju turizma v Pomurju za leto 2023. Rok za oddajo vlog je 27. november 2023. Vloge, ki jih bomo prejeli po tem datumu ne bodo upoštevane. Priznanja se bodo podelila na Srečanju turističnih delavcev Pomurja, katerega bomo izvedli v mesecu januarju prihodnje leto. 
 
 

OBRAZEC ZA PRIJAVO ZA PRIZNANJA DRUŠTVOM (brez razpisa)

Obrazec prijava priznanja plakete štorklja 2023

PRAVILNIK O PRIZNANJIH POMURSKE TURISTIČNE ZVEZE.