O nas

O POMURSKI TURISTIČNI ZVEZI

Pomurska turistična zveza (v nadaljevanju PTZ) je prostovoljna, nepolitična in nepridobitna društvena organizacija, v katero so združujejo turistična društva, občinske in območne turistične zveze, druge zveze in društva in drugi deležniki pomembni za razvoj turizma (občine, ponudniki domače obrti, turistično gospodarstvo, ...) z namenom in ciljem pospeševati razvoj turizma v vseh njegovih pojavnih oblikah na območju Upravnih enot Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer. PTZ je regijska turistična organizacija za območje Pomurja.

 

Združuje skoraj 100 članov in skrbi za povezovanje deležnikov, njihovo izobraževanje na področju turizma, promocijo Pomurja kot turistične destinacije in razvoj turizma. PTZ je dogovorna za izvedbo izobraževanja za lokalne turistične vodnike za območje Pomurja ter skrbi za register aktualnih lokalnih vodnikov. Na podlagi licence za prodajo turističnih aranžmajev, izvaja prodajo turističnih aranžmajev, ki vključujejo turistično ponudbo Pomurja.

 

Osrednji cilj zveze je skrb za koordinacijo in usklajevanje dela članov, za usklajeno delovanje in usmerjenost delovanja turističnih deležnikov na območju Pomurja, na področju pospeševanja in razvoja turizma.