Komisija za kadre in priznanja – poziv in obrazec

16 maja, 2018 Admin PTZ

Spoštovani,

pozivamo vas, da nam pošljete predloge za člane Komisije za ocenjevanje Moja dežela lepa in gostoljubna ter Komisije za kadre in priznanja. V skladu z veljavnim Statutom se sicer člane komisij imenuje na podlagi predlogov predsednika Zveze, ki jih poda upravnemu odboru, le ta nato predloge potrdi/zavrne. S tem pozivom želimo dati priložnost vsem, ki menijo, da lahko prispevajo pri boljšem delovanju Zveze na obeh omenjenih področjih. Pri predlogih se bo upoštevala primernost kandidata za udejstvovanje na določenem področju in regijska pokritost.

Pomurska turistična zveza je regijski koordinator pri ocenjevanju mest, krajev in izletniških točk pri akciji Moja dežela lepa in gostoljubna, ki jo na nacionalni ravni izvaja Turistična zveza Slovenije. V ta namen je ustanovljena tudi komisija, ki opravi regijsko ocenjevanje. Najbolj urejene kraje, izletniške točke nato predlaga za nacionalno ocenjevanje. Ocenjevanje se praviloma izvaja enkrat na leto v mesecu juniju, traja en dan. Dobrodošlo je, da je predlagani osebi blizu smisel za urejenost krajev, mest, izletniških točk, čisto in kvalitetno bivalno okolje, varovanje naravne in kulturne dediščine in turistična privlačnost posameznega kraja, vasi ali mestnih naselij na sploh.

Komisija za kadre in priznanja je odgovorna za področje kadrovanja v Pomursko turistično zvezo pred volilno skupščino in odloča na podlagi predlogov, kdo bo prejemnik priznanj, plakete ter kipca štorklje v določenem letu. Predloge nato preuči ter odobri/zavrne upravni odbor. Seje Komisije za kadre in priznanja se praviloma sklicujejo enkrat na leto, v kolikor je leto volilno pa dvakrat na leto. Dobrodošlo je, da predlagana oseba spremlja razvoj turizma v Pomurju, je seznanjena z delovanjem in novostmi na področju turizma ter zna objektivno oceniti posamezne dosežke na področju turizma.

V kolikor poznate osebo, ki bi bila primerna za člana/ico komisije ali si sami želite udejstvovanja v kateri od zgoraj navedenih komisij, nam izpolnjena obrazca vrnite do petka, 25. maja 2018.

 

poziv_predlogi_komisija za kadre in MD LiG

obrazec_Komisija za kadre in priznanja 2018

obrazec_Komisija za ocenjevanje MD LiG 2018