Mesec: februar 2018

27 februarja, 2018 ptzveza

VABILO V skladu s Statutom Pomurske turistične zveze vabljeni člani zveze na 11. volilno skupščino, ki bo v četrtek, 29. marca 2018, ob 17.00 uri v Kulturnem domu Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik. Dnevni red: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva. Sprejem poslovnika skupščine, dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijsko-volilne komisije in…