Razpis za organe Pomurske turistične zveze za mandatno obdobje 2018 – 2022

19 januarja, 2018 ptzveza

Obveščamo vas, da se z dnem, 19. 1. 2018 začne postopek izbora novih organov Pomurske turistične zveze, in sicer predsednika Pomurske turistične zveze, 10 članov upravnega odbora, 3 člane nadzornega odbora in 3 člane disciplinskega razsodišča za mandatno obdobje 2018 – 2022.

Razpis je odprt do 9. 2. 2018.

Upravni odbor Pomurske turistične zveze je na seji dne, 21. 11. 2017 sprejel sklep o kandidacijskem postopku. Postopek izbora poteka tako, da vsi člani PTZ, ki imajo volilno pravico, predlagajo svoje kandidate. Med predlogi za upravni in nadzorni odbor ter disciplinsko razsodišče, bo Komisija za kadre in priznanja izbrala deset posameznikov za upravni odbor in po tri posameznike za nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče. Predlogi bodo predstavljeni najprej Upravnemu odboru PTZ, ki s potrditvijo predloga nato predlagajo organe volilni skupščini.

Predvidena časovnica postopka:
19. 1. – 9. 2. 2018 – Objava poziva in rok za oddajo prijav kandidatov.
13. 2. 2018 – Seja Komisije za priznanja in kadrovanja.
22. 2. 2018 – Seja Upravnega odbora, ki potrdi poročilo o kadrovskem postopku v skladu s 7. členom Sklepa o postopku za kadrovanje za posamezne funkcije PTZ in sprejme sklep o izvedbi 11. Volilne skupščine Pomurske turistične zveze.
29. 3. 2018 – Predvidena izvedba volilne skupščine.

Predlagate lahko več kandidatov, ki se vam zdijo pomembni za nadaljnje soustvarjanje turističnega prostora v Pomurju. Prav tako lahko predlagate kandidate za vse organe. Le ti naj s svojim znanjem in ustvarjalnostjo pripomorejo pri uspešnem delovanju PTZ.
1. Sklep o postopku kadrovanja za organe Pomurske turistične zveze za mandatno obdobje 2014 – 2018: Sklep o kadrovanju2018_2020
2. Razpis za člane upravnega in nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča Pomurske turistične zveze za mandatno obdobje 2014 – 2018: razpis_organi_2018
3. Razpis za predsednika Pomurske turistične zveze za mandatno obdobje 2014 – 2018: razpis_predsednik_2018
4. Prijavnica za zbiranje predlogov kandidatov za organe Pomurske turistične zveze za obdobje 2014 2018: Kandidacijski obrazec_2018_2022

Organe Pomurske turistične zveze lahko predlagajo člani zvezi in organi zveze (člani odborov in drugih delovnih organov).

Seznam organizacij, ki lahko predlagajo organe zveze: predlagatelji_2018