Javni razpis za zbiranje prijav kandidatk za izbor Prekmurske vinske kraljice

6 maja, 2016 ptzveza

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK po pooblastilu KOORDINACIJE DRUŠTEV VINOGRADNIKOV PREKMURJA in na podlagi Pravilnika o izbiri in imenovanju »Prekmurske vinske kraljice«, objavlja javni razpis za zbiranje prijav kandidatk za izbor

»Prekmurske vinske kraljice«

Kandidatke  morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– v roku prijave izpolniti vsaj osemnajst let starosti,
– imeti stalno bivališče na območju Prekmurja,
– v letu izbire, kandidatka lahko izpolni trideset let,
– zakonski stan pri prijavi in izbiri ni omejitev,
– kandidatka se lahko prijavi sama ali pa jo prijavi vinogradniško društvo,
– predložiti mora kratek življenjepis s poudarkom na njenih aktivnostih-znanju iz vinogradništva, vinarstva, vinogradniški tradiciji ter s turizmom povezane   dejavnosti in lastnosti ter drugih sposobnosti za promocijo   vinogradništva, vinarstva in Prekmurja,
-zaželeno je, da kandidatka pasivno obvlada en tuji jezik in da je v razgovoru sproščena in komunikativna,
– fotografija kandidatke je zaželena, ni pa obvezna.

Mandat vinske kraljice traja tri leta. Kandidatka je lahko izbrana največ dva mandata zapored.

Vse dodatne informacije dobijo kandidatke na naslovu nosilca izbire, na telefon 041-349-927 ali email: turizem@dobrovnik.si. Pravilnik o  izbiri in imenovanju prekmurske vinske kraljice je objavljen na www.bukovniskojezero.si in na www.dobrovnik.si in je priloga tega razpisa.

Kandidatke naj pošljejo svoje ponudbe v zaprti ovojnici do 5. junija 2016  na naslov:

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK
DOBROVNIK 297
9223 Dobrovnik
z oznako
Prijava za izbor »Prekmurske vinske kraljice« – NE ODPIRAJ
Prijavljene kandidatke bomo o datumu in kraju izbire obvestili vsaj teden dni pred  izbiro.

Datum objave razpisa: 5. maj 2016.

PRAVILNIK VINSKA KRALJICA-dopolnila Dobrovnik – zadnja