Izobraževanje za ponudnike prenočišč: Z znanjem do kvalitetne ponudbe in učinkovite promocije

11 aprila, 2016 ptzveza

Pomurska turistična zveza organizira izobraževanje za ponudnike prenočišč in druge zainteresirane, ki razmišljate o sobodajalstvu.


KAJ BOSTE IZVEDELI NA IZOBRAŽEVANJU?

Iztok Bončina vam bo predstavil, kaj mora sobodajalec vedeti za boljšo prodajo namestitvenih kapacitet. Kaj so potrebe, želje, pričakovanja, motiviranost turistov. O pomembnosti prvega vtisa. Najboljši način izražanja gostoljubnosti. Kako nas zadovoljnost vodi do lojalnosti. Kako pripraviti turistični program za vaše goste. Kako tržiti in promovirati vašo ponudbo. Spoznali boste primere dobre prakse. In na koncu svoje turistično ponudbo preverili s SWOT analizo.

Klara Korenč vas bo seznanila s spletnim rezervacijskim portalom Booking.com, kako se učinkovito predstaviti, postaviti vabljive promocijske cene in zvišati vašo oceno. Dotaknila se bo tudi podorčja zakonodaje za sobodajalce.


KDAJ?

V ponedeljek, 9. maja od 13:00 do 19:15

V torek, 10. maja od 13:00 do 20:00

V sredo, 11. maja od 13:00 do 19:30

KJE?

Prostori Pomurske turistične zveze, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota.


PROGRAM

Podroben program z razčlenjeno vsebino si lahko ogledate spodaj.

 

 

PREDAVATELJA

Iztok Bončina je dolgoletni turistični delavec, svobodni fotograf in fotoreporter, profesor umetnostne zgodovine, potapljač, astronom in popotnik. Kot svobodni vodnik že od leta 1985 potuje in za številne domače in nekatere tuje turistične agencije vodi slovenske in angleško govoreče turistične skupine po Sloveniji, Evropi in ostalih kontinentih. V zadnjih petindvajsetih letih je organiziral, vodil in izvajal več kot sto seminarjev za turistične vodnike in vodnike po regiji po vsej Sloveniji. Za Ministrstvo za notranje zadeve je pripravil in izvedel več seminarjev o gostoljubju in varnosti v turizmu. V podjetju Kompasu se je ukvarjal tudi z marketinško-razvojnimi in trženjskimi aktivnostmi, kreiranjem novih produktov, pripravo tehničnih itinerarjev, idr. Na Turistici – fakulteti za turistične študije v Portorožu je bil nekaj let asistent pri predmetu Poslovanje potovalnih agencij ter predavatelj pri predmetu Management turističnega vodenja. Kot strokovni sodelavec še vedno občasno predava na tej fakulteti, kjer trenutno tudi zaključuje doktorski študij.

Klara Korenč je glavna in odgovorna urednica edine slovenske specializirane publikacije za sobodajalce ProGOST. Sobodajalcem svetuje in predava, kako poslovati v skladu z zakonodajo in kako doseči boljšo predstavitev na spletnih rezervacijskih portalih (Airbnb in Booking.com) in socialnih omrežjih. Obenem kot zaposlena v podjetju PRONET Kranj skrbi za prodajo in marketing recepcijskega programa za sobodajalce.

 

KOTIZACIJA

Prijave so obvezne in jih zbiramo po elektronski pošti na tine@pt-zveza.si do torka, 3. maja 2016. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun v elektronski obliki. Po plačilu prejmete račun v pisni obliki na vaš naslov.

Kotizacija: 180 €, DDV vključen.

V kotizacijo je vključena: izvedba izobraževanja, osvežilni napitki in prigrizek.

Znesek kotizacije nakažete najmanj 5 delovnih dni pred izobraževanjem, torej najkasneje 3. maja 2016, na transakcijski račun Pomurske turistične zveze pri Novi Ljubljanski banki, d. d., št.: SI56 0234 0001 9121 896. Sklic 222.

Odpovedni rok

Skrajni rok za odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 5 delovnih dni pred pričetkom izobraževanja.

Če udeležbo odpoveste manj kot 5 delovnih dni pred izobraževanjem, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 10 % kotizacije. Pri neudeležbi brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru, da se izobraževanje ne izvede vam celotni znesek povrnemo.

Izobraževanje se izvede pri prijavi najmanj 8 oseb.

PROGRAM

IZOBRAŽEVANJA ZA PONUDNIKE PRENOČIŠČ

Z ZNANJEM DO KVALITETNE PONUDBE IN UČINKOVITE PROMOCIJE

 

Število ur: 22.

Ena ura traja 45 minut.

 

PONEDELJEK, 9. MAJ 2016

13:00 – 14:30 Turizem v domači regiji (2 uri)

Odmor 15 min

14:45 – 16:15 Turizem v domači regiji (1 ura) in Motivi za potovanja (1 ura)

Odmor 30 minut

16:45 – 18:15 Motivi za potovanja (1 ura) in Gostoljubje (1 ura)

15 min odmor

18:30 – 19:15 Gostoljubje (1 ura)

 

TOREK, 10. MAJ 2016

13:00 – 14:30 Zadovoljstvo turista (2 uri)

Odmor 15 min

14:45 – 16:15 Priprava turističnega programa (2 uri)

Odmor 30 minut

16:45 – 18:15 Priprava turističnega programa (2 uri)

15 min odmor

18:30 – 20:00 Trženje in promocija turističnih programov (2 ura)

 

SREDA, 11. MAJ 2016

13:00 – 14:30 Primeri dobre prakse (2 uri)

Odmor 15 min

14:45 – 17:30 Praktične vaje v skupnih delavnicah (3 ure)

Odmor 30 minut

18:00 – 19:30 Klara Korenč: Spletni rezervacijski portali in zakonodaja za sobodajalce (2 uri)

TURIZEM V DOMAČI REGIJI,  3 URE

spoznavanje razmer v turizmu domačega kraja ali regije, raziskava trga v turizmu domače regije, dolgoročni in kratkoročni cilji v razvoju turizma domače regije – kaj želimo doseči, spoznavanje in vključevanje v razne turistične projekte, turistične dobrine – primarne in sekundarne, analiza prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti v razvoju turizma (SWOT analiza), škoda, ki jo turizem (lahko) povzroča v naravnem in kulturnem okolju.

MOTIVI ZA POTOVANJE PRI SODOBNIH TURISTIH, 2 URI

svetovni trendi v turizmu, zakaj ljudje potujejo, potrebe, želje, pričakovanja, motiviranost turistov, kaj želi turist vedeti pred potovanjem, dejavniki potiska in vleke (push, pull), sodobne oblike turizma, trajnostni turizem, zeleni, ekoturizem, alternativni turize, okoljski, družbeni in gospodarski vidik turizma.

GOSTOLJUBJE, 2 URI

oblike gostoljubja, izražanje gostoljubja, pomembnost prvega vtisa, profesionalnost v odnosu do gosta in ostalih ponudnikov v turizmu, ponarejeno gostoljubje, varnost kot izraz gostoljubja, etika in kultura gostoljubja, razlike med servilnostjo in gostoljubjem, kodeks obnašanja ponudnikov turističnih proizvodov

ZADOVOLJSTVO TURISTA, 2 URI

zadovoljstvo kot pomembna turistična izkušnja, spremljanje, merjenje, ocenjevanje zadovoljstva, izpolnjevanje pričakovanj, kdaj je turist zadovoljen, pomembnost občutkov, doživetja, psihološki dejavniki (ne)zadovoljstva turistov, zadovoljstvo = lojalnost.

PRIPRAVA TURISTIČNEGA PROGRAMA, 4 URE

kaj je destinacija v turizmu, naravne in antropološke značilnosti turistične destinacije, pomen in vloga privlačnosti turistične destinacije, pomen sinergije (sodelovanja) pri ustvarjanju turističnih programov, pomen lokalne skupnosti pri razvoju turističnih programov, načrtovanje turističnih programov, pomen inovativnosti pri zasnovi turističnih programov, oblikovanje cene turističnih programov, realizacija turističnih programov, temeljni turistični viri in privlačnosti turističnih programov: naravne danosti, zgodovina in kultura, posebni dogodki, turistična superstruktura, možnosti za razvedrilo in aktivnosti (organizacija prostega časa), izkustvo, izobraževanje, vznemirljivost – tri značilnosti dobrega turističnega programa

TRŽENJE IN PROMOCIJA TURISTIČNIH PROGRAMOV, 2 URI

oblikovanje in predstavitev programov javnosti (zloženke, prospekti, plakati, razglednice, turistične karte, panoji, turistične karte, zgoščenke, turistični vodniki), pomen dobre fotografije pri predstavitvi programa, logotip in celostna podoba, zasnova in oblikovanje internetne strani, sodelovanje s turističnimi agencijami, načrt promocije, oglaševanje in trženje programov.

PRIMERI DOBRIH PRAKS, 2 URI

primeri dobre prakse, didaktične kmetije po Sloveniji, strategija razvoja turizma različnih slovenskih območij, primeri SWOT analiz raznih slovenskih turističnih krajev ali območij.

PRAKTIČNE VAJE V SKUPINSKIH DELAVNICAH, 3 URE

Izdelava SWOT analize, zasnova in izdelava turističnega programa, predstavitev rezultatov, skupinska razprava.

KLARA KORENČ: SPLETNI REZERVACIJSKI PORTALI IN ZAKONODAJA ZA SOBODAJALCE, 2 URI

O booking.com. Prijava in registracija (za tiste ki še ne oddajajo preko tega kanala). Kako povečati prodajo preko booking.com: razpoložljivost, promocijske cene, prezentacija namestitve. personalizacija: ocene gostov, ocena vsebine, izdaja računa: kdaj in komu (gotovinska blagajna ali ne). Obračun davka pri poslovanju preko spletnih rezervacijskih portalov. Mobilni booking . Možnost oblikovanja lastne spletne strani preko booking.com vmesnika.

 

PRIJAVA

Prijave so obvezne in jih zbiramo po elektronski pošti na tine@pt-zveza.si do torka, 3. maja 2016. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun v elektronski obliki. Po plačilu prejmete račun v pisni obliki na vaš naslov.